Wortelkanaalbehandeling

Ervaart u pijn tijdens het kauwen of aanraken van uw tand? Of merkt u dat uw gebit gevoelig is voor warm of koud eten of drinken? Dan is het mogelijk dat een ​​wortelkanaalbehandeling nodig is.

Uw tanden en kiezen bestaan uit een kroon, glazuur, dentine (tandbeen), één of meerdere wortels, de pulpakamer (zenuwholte), en het wortelkanaal. De laatste twee worden samen pulpa genoemd en hierin bevindt zich (in een gezonde situatie) pulpaweefsel. De kroon is het zichtbare deel van de tand of kies. De wortels zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In de wortel loopt het wortelkanaal welke bestaat uit zenuwvezels en bloedvaten.

In een gezonde situatie reageert een tand of kies normaal op koude- en warmteprikkels. Als er een gaatje ontstaat (tandbederf of wel cariës), dan kan een zenuw geïrriteerd raken. Deze irritatie kan in de meeste gevallen worden verholpen door een vulling te maken in de tand of kies.

Om verschillende redenen kan de irritatie van de zenuw nog aanwezig zijn nadat een vulling is gemaakt. Soms wordt er afgewacht aIs de irritatie nog omkeerbaar is. Er zal een zenuwbehandeling ofwel wortelkanaalbehandeling plaats moeten vinden aIs de zenuw ernstig ontstoken is of als het weefsel (pulpa) ontstoken is geweest.

Voor een wortelkanaalbehandeling kunt u bij Tandartsengroep Zandpad terecht. Deze behandeling wordt een endodontische behandeling genoemd en wordt altijd met een verdoving uitgevoerd. Hierdoor voelt u geen pijn tijdens de behandeling.

Wanneer een wortelkanaalbehandeling

Er zijn verschillende klachten waaraan u kan herkennen dat een wortelkanaalbehandeling nodig is. Deze klachten kunnen variëren van milde pijn of gevoeligheid tot ernstige pijn of zwelling. 

Een wortelkanaal behandeling kan noodzakelijk zijn wanneer u:

  • Een lekkende vulling heeft.
  • Tandbederf heeft.
  • Gevoeligheid/pijn ervaart met warm en koud eten of drinken.
  • Een stekende pijn heeft met kauwen / dichtbijten van tanden.
  • Een zwelling of knobbeltje heeft rond de getroffen tand of kies.
  • Hevige spontane pijn heeft in uw tand of kies (waar u ‘s nachts wakker van wordt).
  • Een dikke wang heeft of pijn dat uitstraalt naar andere tanden/kiezen, de kaken, het oor of de slaapstreek. 
  • Een harde klap op uw gebit heeft gehad.
  • Op uw gezicht gevallen bent.

Behandelwijze wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling is een complexe behandeling. De tandartsen van Tandartsengroep Zandpad hebben veel ervaring met het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen. De behandeling bestaat uit de volgende stappen:

Afspraak maken; het begint bij het maken van een afspraak. Maak gerust een afspraak op een voor u gewenst moment.

Consult; er wordt een mondonderzoek uitgevoerd waarbij er een röntgenfoto gemaakt wordt om de infectie te beoordelen en te kijken hoe de wortels lopen.

Behandeling; reinigen van de tand/kies, plaatsen van een vulling, de juiste nazorg voor een snel en voorspoedig herstel.

Ervaart u pijn tijdens het kauwen of merkt u dat uw gebit gevoelig is voor warm of koud eten of drinken? Neem dan gerust contact op.

Het consult

Heeft u klachten die kenmerken zijn van een ontsteking? Dan begint het bij het maken van een afspraak. De tandarts kan dan tijdens een consult kijken naar uw gebit en bepalen of u een wortelkanaalbehandeling nodig heeft.

Bij het consult wordt er eerst een röntgenfoto gemaakt zodat de tandarts de infectie kan beoordelen en kan zien hoe de wortels in de tand of kies lopen. Er kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van een elektronisch apparaat om de lengte van de wortels te bepalen.

Het maken van röntgenfoto’s is belangrijk omdat we zo meer informatie hebben over de anatomie van de tand of kies. Daarnaast hebben we hierdoor de mogelijkheid om het verloop van de behandeling en de genezing te controleren. Het is soms noodzakelijk om meer dan één röntgenfoto te maken. Dit komt omdat de wortelpunten van de tand of kies volledig te zien moeten zijn.

De moeilijkheidsgraad van de wortelkanaalbehandeling wordt in kaart gebracht met de DETI-score en/of de wortelkanaalclassificatiescore. Deze scores zijn gebaseerd op een puntensysteem van de Nederlandse tandartsen-beroepsgroep. Hierbij wordt er naar verschillende factoren gekeken die van invloed zijn op de behandeling.

Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan bespreken wij met u de prognose en de behandelopties. Ook worden de risico’s van de behandeling besproken, zoals de mogelijkheid dat de infectie terugkeert. Hierbij ontvangt u tevens een begroting zodat u inzicht heeft in de kosten van de wortelkanaalbehandeling.

De behandeling

Allereerst krijgt u een verdoving zodat de behandeling volledig pijnloos is. De tandarts plaatst daarna een rubberen lapje over de tand of kies, dit wordt ook wel een cofferdam / rubberdam genoemd.

Hierdoor heeft de tandarts een schoon werkgebied en kunnen er geen bacteriën of vuil bijkomen. Daarnaast is de mondholte hierdoor beschermd tegen spoelmiddelen en kleine instrumenten die gebruikt worden tijdens de behandeling.

De betreffende tand of kies wordt vervolgens bij het kauwvlak open gemaakt waarna het aangetaste weefsel en de zenuw worden verwijderd. De wortelkanalen van de tand of kies worden rijmer gevijld zodat deze volledig gereinigd kunnen worden met een desinfecterend spoelmiddel.

Als de pulpaholte en de wortelkanalen schoon zijn, dan worden de kanalen gevuld met rubberen stiftjes (gutta-percha) en cement. Tot slot wordt de tand of kies met een vulling afgesloten. Mocht het zo zijn dat uw kies of tand erg verzwakt is, dan kan er een kroon geplaatst worden in plaats van een reguliere vulling.

Een wortelkanaalbehandeling kan veel tijd in beslag nemen, soms wel meer dan twee uur. Om deze reden wordt de behandeling ook vaak in twee afspraken gepland.

Bij de eerste afspraak wordt er dan een een desinfecterend middel aangebracht in de wortelkanalen en krijgt u een tijdelijke vulling. Bij de tweede afspraak wordt de tijdelijke vulling verwijderd, worden de wortelkanalen gevuld, en krijgt u een definitieve vulling.

Direct geholpen bij pijnklachten

U kunt een spoedafspraak inplannen indien u ernstige pijnklachten ervaart. We kunnen dan het kanalenstelsel van de tand of kies reinigen om de pijn te verlichten. Vervolgens krijgt u een tijdelijke vulling om de tand of kies weer af te sluiten. Dit wordt de endo-start genoemd.

Het is helaas niet mogelijk om gelijk een volledige wortelkanaalbehandeling in te plannen omdat dit een complexe behandeling is die veel tijd in beslag neemt. We plannen graag op korte termijn een tweede afspraak om de infectie volledig te verhelpen.

wortelkanaalbehandeling-numansdorp

Na een wortelkanaal-behandeling

Het genezingsproces kan beginnen als de tand of kies gereinigd en afgesloten is. U zult merken dat uw klachten de komende dagen zullen afnemen.

Als de ontsteking al in het kaakbot zat, dan is het wel mogelijk dat u nog een aantal maanden milde klachten houdt. Dit is niets om u zorgen over te maken want het kan soms enkele jaren duren voordat het volledig genezen is.

Na de behandeling kunt u uw gebit normaal reinigen zoals u dat gewend bent. Het is wel aan te raden om nog even te wachten met drinken en eten (en roken) totdat de verdoving is uitgewerkt. Dit duurt meestal nog ongeveer één a twee uur.

U kunt de pijn verlichten door paracetamol of ibuprofen in te nemen. Ook kunt u een coolpack of ijs gebruiken om de zwelling tegen te gaan. De napijn zou na een paar dagen tot een week weg moeten zijn. Neem contact op met onze praktijk als u na twee weken nog steeds pijn heeft.

Tweede afspraak wortelkanaalbehandeling

In de meeste gevallen verloopt een wortelkanaalbehandeling succesvol zonder verdere complicaties. Toch zijn er uitzonderlijke gevallen dat de ontsteking niet volledig geneest of dat u opnieuw ernstige klachten ervaart.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat het wortelkanaal niet helemaal schoongemaakt kon worden of dat u te maken heeft met een lekkende vulling of tandbederf.

In dergelijke gevallen moet de tand of kies opnieuw worden behandeld. Tijdens deze behandeling wordt de vulling verwijderd, worden de wortelkanalen opnieuw gereinigd en gevuld, en wordt de tand of kies weer afgesloten met een nieuwe vulling of kroon.

De tandarts of endodontoloog maakt tijdens de herbehandeling een röntgenfoto om het verloop van de behandeling te controleren. De herbehandeling kan wat langer duren doordat de wortelstiften en het vulmateriaal van de eerste behandeling verwijderd moeten worden.

Alternatieven

Een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd met het doel om een tand of kies te behouden. Echter zijn er ook andere alternatieven:

Geen behandeling
U kunt ervoor kiezen om geen behandeling uit te laten voeren of te wachten op duidelijke klachten/symptomen. Het risico hiervan is dat u veel pijn ervaart en de ontsteking zich uitbreidt naar het kaakbot. Bij aantasting van het kaakbot kunt u uw tand of kies verliezen.

Apexresectie
U kunt een apexresectie laten uitvoeren door een chirurg als de ontsteking in de wortelpunt zit. Uw tandarts of endodontoloog kan u hierin adviseren.

Trekken van tand of kies met vervolgbehandeling
U kunt uw tand of kies laten trekken en vervolgens een vervolgbehandeling laten uitvoeren zoals het plaatsen van een implantaat, brug, of prothese.

Trekken van tand zonder vervolgbehandeling
U kunt uw tand of kies ook laten trekken zonder vervolgbehandeling. Hierbij loopt u het risico dat tanden en kiezen gaan verschuiven doordat er ruimte ontstaat in uw gebit. Ook kan de beethoogte veranderen en kunt u last krijgen van tandvleesproblemen.

Kosten wortelkanaalbehandeling

De kosten van een wortelkanaalbehandeling zijn afhankelijk van de hoeveelheid behandelingen die uitgevoerd moeten worden en de moeilijkheidsgraad van de behandeling (DETI-score en/of de wortelkanaalclassificatiescore).

De codes, behandelingen en tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit voor een wortelkanaalbehandeling. Kijk gerust op onze Betaling & Tarieven pagina.

De totale kosten van een wortelkanaalbehandeling zijn onder meer afhankelijk van het aantal kanalen in de tand of kies. Wij raden u daarom aan om altijd een indicatie te vragen van de kosten.

Vergoeding voor een wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling wordt volledig vergoed door de basisverzekering als u jonger bent dan 18 jaar. Als u 18 jaar of ouder bent, dan wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering. In dat geval wordt de behandeling vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Het verschilt per verzekeraar wat de regels zijn en hoeveel er vergoed wordt. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met uw zorgverzekering om te achterhalen of u verzekerd bent voor een wortelkanaalbehandeling.

Veelgestelde vragen

Een wortelkanaalbehandeling is nodig als uw tand of kies ontstoken is door een lekkende vulling, tandbederf, of bijvoorbeeld een val. Ook kan het zijn dat u veel pijn heeft en gevoeligheid ervaart met warm en koud drinken of eten.

Het is ook mogelijk dat u nog geen klachten heeft maar dat de tandarts op een controle röntgenfoto kan zien dat het wortelkanaal aan het ontsteken is. In dat geval kunt u samen met de tandarts overleggen over het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling.

De tijdsduur van een wortelkanaalbehandeling kan variëren van een half uur tot drie uur. Dit is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het aantal wortelkanalen. Een gewone tand heeft meestal 1 kanaal en kiezen hebben er vaak meerdere.

Een herbehandeling duurt meestal langer dan de eerste wortelkanaalbehandeling omdat de wortelstiften en het vulmateriaal van de eerste behandeling verwijderd moeten worden.

Meestal kan de tandarts de behandeling in één of twee keer afronden. Dit is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het aantal wortelkanalen. Ook kan het van invloed zijn of u met spoed bent gekomen bij de tandarts.

Bij een spoedafspraak wordt het kanalenstelsel van de tand of kies enkel gereinigd om de pijn te verlichten. Er wordt dan een tweede afspraak ingepland om de infectie volledig te verhelpen.

Voor het uitvoeren van de wortelkanaalbehandeling krijgt u een plaatselijke verdoving. De behandeling is hierdoor volledig pijnloos.

Het is wel mogelijk dat u napijn heeft na de behandeling. Deze napijn zou na een paar dagen tot een week weg moeten zijn.

Heeft u na twee weken nog steeds veel napijn? Neem dan contact op met onze praktijk.

Ontstoken tandpulpa kan niet meer genezen. Daarom is het noodzakelijk om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren als u uw tand of kies wilt behouden.

Als u geen wortelkanaalbehandeling laat uitvoeren, dan kan de ontsteking uitbreiden naar het kaakbot. U kunt uw tand of kies verliezen als het kaakbot hierdoor aangetast wordt.

Het alternatief voor een wortelkanaalbehandeling is het trekken van de tand of kies. Aangezien het beter is om uw eigen gebit te behouden, raden wij u aan om een wortelkanaalbehandeling uit te laten voeren.

Het genezingsproces kan beginnen zodra de tand of kies gereinigd en afgesloten is. Als het goed is zult u de komende dagen merken dat de klachten zullen afnemen.

Als de ontsteking al in het kaakbot zat, dan kan het soms enkele jaren duren voordat de ontsteking volledig genezen is. U kunt in dat geval ook nog een aantal maanden milde klachten houden. Dit is niets om u zorgen over te maken.

Indien u langere tijd klachten houdt, dan kan uw tandarts een röntgenfoto maken om het verloop van de genezing te controleren.

De kosten van een wortelkanaalbehandeling zijn afhankelijk van de hoeveelheid behandelingen die uitgevoerd moeten worden en de moeilijkheidsgraad van de behandeling (DETI-score en/of de wortelkanaalclassificatiescore). Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met onze praktijk voor een indicatie van de kosten.

Om een ontsteking te voorkomen zijn preventie en goede mondhygiëne erg belangrijk.

Wilt u advies over goede preventie en mondhygiëne? Neem dan gerust contact op met Tandartsengroep Zandpad. Onze preventie-assistentes en mondhygiënisten adviseren u graag en kunnen u ook de juiste voorlichting geven over preventie en mondhygiëne.

Nieuwe cliënt

Bent u nog geen cliënt bij Tandartsengroep Zandpad? Geen probleem. Als u nieuw bent bij Tandartsengroep Zandpad kunt u een eerste afspraak inplannen via 0186 65 40 93!

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over een wortelkanaalbehandeling? Neem dan gerust contact op met Tandartsengroep Zandpad. U kunt ons telefonisch bereiken op 0186 65 40 93.