Complimenten en klachten

Uw mening telt!

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Wij horen graag als u tevreden bent of als u tips hebt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze kunt u sturen naar info@tandartsengroepzandpad.nl.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat in eerste instantie het best doen met de tandarts die u behandeld heeft. Vaak leidt dit tot een oplossing.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

Tandartspraktijk Veraart volgt de klachtenregeling zoals die is opgesteld door de beroepsorganisatie KNMT. Deze regeling kunt u vinden op www.knmt.nl.

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts voldoende zijn. Als u behoefte heeft aan een derde (neutrale) partij dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de website van allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.